Καλωσήλθατε στο e-Επιμελητήριο (Επιμελητήριο Κυκλάδων)


Το e-Επιμελητήριο είναι μια σύγχρονη διαδικτυακή υπηρεσία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων που προσφέρει νέους και αποδοτικότερους τρόπους επικοινωνίας στις επιχειρήσεις-μέλη του.

Μέσω της πλατφόρμας του e-Επιμελητηρίου, κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί πλέον να πραγματοποιεί ηλεκτρονικά μια σειρά από αναγκαίες συναλλαγές με το Επιμελητήριο Κυκλάδων σε ελάχιστο χρόνο και από την άνεση του γραφείου του. Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω των κωδικών ΓΕΜΗ της επιχείρησης ή των κωδικών TAXIS (για τα φυσικά πρόσωπα).

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του e-Επιμελητηρίου είναι οι εξής:

Υπηρεσία Σύνδεση
  • Πληρωμή συνδρομής του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με τη χρήση πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με την έκδοση ταυτότητας ηλεκτρονικής πληρωμής για συναλλαγή μέσω e-Banking.
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Ταμειακής Ενημερότητας.
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής (κυρίως για Διαγωνισμούς, Τράπεζες, Εμπορικά θέματα κ.λπ.).
  • Έκδοση Ξενόγλωσσου Πιστοποιητικού Εγγραφής.
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Πνευματικών Δικαιωμάτων (Αυτοδιαχείρισης).
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Καταγωγής.
  • Θεώρηση Εξαγωγικών Εγγράφων.
  • Έλεγχος ακρίβειας των στοιχείων της επιχείρησης που διατηρούνται στο Μητρώο του Επιμελητηρίου.
  • Τροποποίηση μη κρίσιμων στοιχείων της επιχείρησης (τηλέφωνο επιχείρησης, email επιχείρησης, email λογιστή).
Σύνδεση μέσω ΓΕΜΗ
  • Έκδοση Ιστορικού Πιστοποιητικού Μέλους (κυρίως για ΕΦΚΑ, Συνταξιοδότηση κ.λπ.).
Σύνδεση μέσω TAXISNET

Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από το e-Επιμελητήριο, συνοδεύονται από μοναδικό αριθμό αυθεντικοποίησης. Η εφαρμογή προσφέρει δημόσια τη δυνατότητα Ελέγχου Γνησιότητας των Πιστοποιητικών, τακτική που ακολουθείται γενικά από δημόσιους φορείς για ευαίσθητα ηλεκτρονικά έγγραφα.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τα μέλη του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα διαθέσιμα είδη των πιστοποιητικών, τα οποία θα μπορείτε να προμηθευτείτε online, και γενικότερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες του e-Επιμελητηρίου συνεχώς θα εμπλουτίζονται και θα αναβαθμίζονται.